Over de stichting

Doel van de Stichting is het bevorderen in brede zin van onderwijs en onderzoek inzake verloskundige zorg zoals die wordt uitgeoefend in de eerste lijn door verloskundigen.

Opgericht 1997 Initiatief Prof dr Otto BlekerVoorloper 1970 als Verloskundige Buitendienst bij Wilhelmina Gasthuis

Missie:

  • Organiseren van symposia en het stellen van kredietgaranties daartoe
  • Subsidiëren van onderzoek
  • Toekennen van reisbeurzen
  • Ondersteunen van onderwijs zowel in personele als materiele zin

Al deze activiteiten dienen te vallen binnen de doelstellingen van de Stichting. Gelden voor bovengenoemde activiteiten zijn erg schaars en vaak kan er geen aanspraak gemaakt worden op de grotere subsidiegelden. De stichting bij uitstek is dan een orgaan die kan bijdragen aan (zeer nuttige) zaken in het algemeen belang van de eerste lijn verloskunde ten voordele van moeder en kind.

De eerstelijns verloskunde geeft a.s. ouders kwalitatief goede doelmatige zorg, thuis, dicht bij huis en kosteneffectief. Echter dit zal steeds onderbouwd moeten worden. Daartoe hebben de Amsterdam Universitaire Centra een leerstoel verloskundige wetenschap in het leven geroepen en is een hoogleraar benoemd. Om deze ontwikkeling een goede start te geven kan bij uitstek een beroep gedaan worden op gelden van de Ruijsch stichting. Zo kan ingespeeld worden op de wensen van de cliënten en kunnen deze vertaald worden naar goede doelmatige kosteneffectieve zorg.

De Nederlandse verloskunde met de thuisbevalling en de verloskundige als spin in het web van de zorg, waar de moeder en het (a.s.) gezin centraal staan, is een voorbeeld is voor andere landen. Om hieraan bij te dragen kan een bijdrage aan de wereldkoepel van verloskundige organisaties van belang zijn. Zij ondersteunt projecten voor goede verloskundige zorg in landen waar dat nodig is en ondersteunen projecten ter verbetering van de positie van vrouwen.

Het 5 jaren beleidsplan