Subsidie aanvragen

Doorlopend kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg. Afhankelijk van het onderwerp kan het onderzoek ook de samenwerking betreffen van eerstelijns verloskundigen met ketenpartners in het medisch en/of sociaal domein.