Doel van de Stichting is het bevorderen in brede zin van onderwijs en onderzoek inzake verloskundige zorg zoals die wordt uitgeoefend in de eerste lijn door verloskundigen.