De Frederik Ruijsch Stichting is in … opgezet met als doel …