Financiën

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit donaties en erfenissen. Er is momenteel geen sprake van actieve fondsenwerving. Het eigen vermogen is te vinden op de spaarrekening en de rekening courant van de Stichting. Verder is er geen ander eigen vermogen.

Subsidie, honorering en donaties
Subsidie wordt toegekend aan initiatieven die passen binnen de missie en visie van de Stichting. Het eigen vermogen wordt hiervoor aangewend.  Het bestuur ontvangt geen honorering voor de uitvoering van haar activiteiten. Gelden werden verkregen door werkzaamheden van medewerkers waar de organisaties vergoedingen voor gaven. Ook werd bij jubilea, afscheid en andere speciale gelegenheden, gevraagd om een bijdrage aan de Stichting.

Jaarrekening en balans
https://usercontent.one/wp/www.frederik-ruijsch.nl/wp-content/uploads/2020/07/Jaarrekening-FR-2018-en-2019.pdf